Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítám Vás na mých stránkách !

 
Dodávám a zajišťuji tyto práce:

1) Restaurátoské průzkumy, odborné posudky a projekty, včetně laboratorních analýz a jejich vyhodnocení.


2) Restaurátorské práce v interieru i exteriéru v těchto oborech: 

sochařská díla v kameni a štuku  

kamenná architektura, obnova fasád, včetně rekonstrukcí

provádění kopií a faxmilí sochařských děl a architektury

odborné transféry sochařských děl a architektury

obnova kamenných fasád historických budov, včetně dekorativních prvků

 

kamenické práce, obnova, včetně zhotovení nových prvků 
 

3)  Plnění zakázek většího rozsahu garantuji stálým týmem restaurátorů a specializovaných  řemeslníků.  Realizace rozsáhlých zakázek se vždy fyzicky účastním, spolu se svými  spolupracovníky, Ing. Oldřichem Hnětynkou, Davidem Seidlem  a Eduardem Borisem

 

4)  Odborný restaurátorský dohled a koordinace prací na památkových objektech, v souladu se záměry a závaznými stanovisky orgánů Státní památkové péče a příslušných odborů státní správy. 


5) Restaurátorské zprávy doplněné režimem památky, včetně fotografické dokumentace.
 

6) Jsem pojištěn na rizika spojená s výkonem profese, do výše 5 mil. Kč.

Výše uvedené práce provádím na základě povolení MK ČR, č. 6278/91 a 8.001/96.  Práce na kulturních památkách jsou prováděny dle Zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. a jeho následných novel v aktuálním znění.

 

Fotoalbum

Ukázky restaurátorských prací

Datum: 9. 6. 2010
Fotografií: 113
Složek: 14
 

Fotografie