Jdi na obsah Jdi na menu
 


Referenční práce

Některé významné restaurátorské práce v letech 1981 – 1992:

1. Kopie sochy (pískovec) sv. Jana Evangelisty z Kalvárie , Na Pohořelci Praha 1( r. 1981)
2. Kopie sochy Minervy od M.B. Brauna z atiky Clam - Gallasova paláce, Praha 1( r. 1986 )
3. Restaurování soch od F.M. Brokofa, sousoší sv. Jana z Mathy a Fr. Xaverského,
Karlův most - Praha 1. ( r.1986 -88)
4. Kopie centrální části reliéfu Ukřižování na severním portále chrámu P.Marie před Týnem v Praze 1 ( r. 1986 – 88)
5. Restaurování sochařské výzdoby na Prašné bráně v Praze 1, (r. 1991 – 1992)
6. Restaurování architektury a sochařské výzdoby na Obecním domě na Nám.republiky v Praze 1, ( r. 1995 – 1996 ).

Seznam některých vybraných prací, na nichž jsem se podílel v letech 1993 – 2002:

1. Mariánský sloup M.B.Brauna v Jaroměři – restaurování, kopie ( r. 1992 – 96)
2. Homol poutní schodiště – restaurování schodiště, sochy
3. Astronomická věž Klementina NKP – Praha 1 - rekonstrukce fasád,
včetně restaurování sochy Atlanta od M.B.Brauna.
4. Zvonice chrámu sv. Mikuláše – Malá Strana – rekonstrukce fasád r. 1996
5. Arkády nádvoří SZ Opočno – restaurování r. 1999
6. Radnice Města Náchod – rekonstrukce fasád r. 1998
7. Spojovací můstek - Obecní dům , Náměstí Republiky, Praha – restaurování fasády
8. Dvorana Akademie věd NKP – Praha , Národní tř. – restaurování interiéru r.1998
9. Radnice Města Žižkova – rekonstrukce fasád r.1999
10. Socha sv. Jana Nepomuckého v Hostinném – restaurování ( r. 2001)
11. Socha sv. Jana Nepomuckého ve Vysočanech u Bydžova – restaurování (r. 2001)
12. Kašna na náměstí v Kostelci nad Orlicí – restaurování ( r. 2002)
13. Sousoší Kalvárie a tři portály – klášter v Broumově NKP – restaurování ( r. 2002)
14. Muzeum východních Čech (J. Kotěra ) NKP – Hradec Králové
- rekonstrukce interiérů kámen, štuk ,odborný dozor a koordinace (r. 2000 – 2002)
15. Kostel sv. Mikuláše v Jaroměři – rekonstrukce fasád 1.a 2. etapa (r. 2001 a 2002)

Mariánské a trojiční sloupy ( vybrané akce 1985 - 1994) :

1. Mariánský sloup v Odolené Vodě r.1985
2. Sloup Nejsvětější Trojice v Žatci r. 1987
3. Sloup Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří r. 1988
4. Mariánský sloup ve Vizovicích r. 1986
5. Mariánský sloup v Skutči r. 1991
6. Sloup Panny Marie v Ústí nad Orlicí r. 1994

Spolupracující restaurátoři na kolektivních akcích : Jiří Švec ak. soch., Doc. Siegl Petr ak. soch., Živný Jiří ak. soch., Jiří Středa ak. soch., Jiří Seifert ak.soch, Beranová Lenka ak. soch., Laštovička Jiří ak.soch., Staněk Jan akad. arch., Středa Jiří ak. soch., Novotný Zdeněk. ak.mal., Kučera Karel ak. soch., Hamáček Ivan ak.soch. , Nosek I., Ivan Brož , Bartoš Daniel a další.
 

V roce 2003 jsem samostatně realizoval:

1. Restaurování sousoší sv. Rodiny ve Vrchlabí - investor Město Vrchlabí,
zast. dozoru investora : pí Břešťovská tel. 499 405 332.

2. Restaurování a odborný transfér souboru soch Kalvárie – Benešov nad Ploučnicí,
zást. dozoru investora pí Strnadová: tel: 412 589 821.

3. Odborný dozor a koordinace rekonstrukčních prací na zámku v Oslavanech, včetně zhotovení korouhve Madony na gotické věži klášterního kostela..
zást. investora: Mgr. Miloš Musil tel: 546 418 413

V roce 2004 jsme provedli:

1. Kompletní demontáž uložení a zajištění sochařské výzdoby ze sloupu Nejsvětější Trojice od M.B.Brauna ve Valči. ( spolupráce Ivan Brož )
investor: NPÚ UOP v Plzni, zást. investora PHDr. L. Drncová tel: 606666411

2. Restaurování sádrových tří soch J. Štursy ze sbírek NG v Praze - depozitář Zbraslav.
investor: NG v Praze , zástupce investora Doc. Petr Kuthan ak. mal. tel: 606 208 650

3. Transfér šesti soch z atiky zámku v Dobříši
autor: I.F. Platzer
investor: Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeld
kontaktní osoba: ředitel zámku p. Krejcárek

4. Severočeské muzeum v Liberci – rekonstrukce architektonické výzdoby budovy
objednatel: SYNER s.r.o. Liberec
památkový dohled: PHDr. Luboš Turčan, tel. 604 338 322
investor zast. : Dr. Čvančara

5. Osazení a restaurování klasicistního kříže v Borohrádku , investor Město Borohrádek,
zast.starostou J. Špinarem tel . 494 381 432.

6. Mariánský sloup na Velkém náměstí v Hradci Králové
autor : Giovani Battista Bulla
investor: Magistrát města Hradce Králové
zást. investora: V. Glosserová tel. 495707686

V roce 2005 jsme realizovali:

1. Restaurování sousoší sv. Isidora před Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře ,
objednatel: Gema Art Group a.s.
investor: Město Kutná Hora
kontaktní osoba: Z. Fučík 602 312 132

2. Sochy 4 ročních období od M.B. Brauna na Zahradním a plesovém domě v Teplicích
objednatel.: Město Teplice zast. odb. pam. péče - Ing. Helenou Zámostnou
památkový dohled: PHDr. Vít Honys NPÚUOP v Ústí nad Labem


V roce 2006 jsme realizovali:

1. Restaurování kamenných prvků fasády Severočeského muzea v Liberci III. etapa
autor: F. Ohmann, Hans Griesenbach
investor : Severočeské muzeum v Liberci 

2. Restaurování fasády vstupu a zajištění havarijního stavu Městských lázní v Liberci.
architekt: Adolf Burger 1902
investor: Statutární město Liberec
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Čech 

3. Rekonstrukce a konzervace architektonické části fontány Napájení Héliových koní na  Zámku Dobříš.
autor: I.F. Platzer 1760
investor: Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeld
kontaktní osoba: ředitel zámku p. Krejcárek
architekt a vedoucí projektu: Ing arch. Libor Sommer  

4. Restaurování sousoší sv. Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly před
Jezuitskou  kolejí v Kutné Hoře.

objednatel: Gema Art Group a.s.
investor: Město Kutná Hora
kontaktní osoba: Z. Fučík ak. mal.

 V roce 2007 jsme realizovali 

1. Restaurování a transféry pěti kaplí Křížové cesty k Františkánskému klášteru v Kadani.
objednatel: Město Kadaň
kontaktní osoba : odbor RR MU zast. Ing Purnochovou tel. 724316221

 2. Restaurování mramorové kašny s koňmi a lvy u Kamenných lázní v Teplicích
objednatel :  Magistrát města v Teplicích
kontaktní osoba: odb. Šk a K Ing Zámostná 417 510 430 

3. Restaurování sochařské výzdoby fontány Napájení Héliových koní na Zámku Dobříš          I. etapa prací.
autor: I .F. Platzer 1760
investor: Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeld
kontaktní osoba: ředitel zámku p. Krejcárek
vedoucí projektu: Ing. arch. Libor Sommer 

  V roce 2008 jsme realizovali 

 1. Restaurování sochařské výzdoby fontány Napájení Héliových koní na Zámku Dobříš,        II. konečná etapa prací. Osazení centrálního výjevu Napájení Héliových koní.
autor: I .F. Platzer 1760
investor: Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeld
kontaktní osoba: ředitel zámku p. Krejcárek
vedoucí projektu: Ing. arch. Libor Sommer

  2.  II. etapa restaurování keramického obkladu, kamenných prvků hlavního štítu nad vstupem a dvou polověží při zajištění havarijního stavu  Městských lázní v Liberci.
architekt: Adolf Burger 1902
investor: Statutární město Liberec
kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Čech

 

V roce 2009 jsme realizovali 

1.  Restaurování kamenných prvků a zajištění havarijního stavu Městských lázní
 v Liberci  II. etapa – úsek fasády do ulice Masarykovy
         autor: Adolf Bürger, 1902
         investor: Statutární město Liberec
               kontaktní osoba:   Ing. Jaroslav Čech 602411283
 
2.     Dětský domov v areálu zámku Nový Falkenburk, Jablonné v Podještědí
Restaurování a rekonstrukce rokokových schodišť  S1 a S2
autor: Heger 1760, J. Dukát 190
investor: KÚ Liberec, gen. dodavatel firma CL –Evans. s.r.o. Česká Líp
kontaktní osoba: pí Talknerová 602728836
 
3.    Restaurátorské a kamenické práce na rekonstrukci  
„ Stavební  úpravy v objektu  radnice  č p. 37 - 40 nám. T. G. M.  Frýdlant“
Kamenické a sochařské práce
autor: Franz Neuman z Vídně
investor :Město Frýdlant , gen dodavatel : firma CL – Evans s.r.o. Česká Lípa
Kontaktní osoba: pan Zelenka odb. p. péče, Město Frýdlant
 
 
     V roce 2010 jsme dokončili
 
 1. Rekonstrukci fasád I. etapa záchrany na Liebiegově vile v Liberci,    
 Neorenesanční s prvky secese / rok 1902 Adolf Bürger , Moldheim, Jakob Schmeissner
 investor: Statutární město Liberec
 
  2. Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří  I. etapa zajištění
 barok 1694 - 98
 investor: Město Klášterec nad Ohří, zást.  pan Petr Knap
 
   3. Restaurování Sluneční brány na státním zámku Hořovice 
  autor M. B. Braun 1735 ,
  investor : NPÚ ú.o.p Středních Čech, dozor Bc. Kateřina Hladíková

   V roce 2011 jsme dokončili

   1.  I. eapu Obnovu západní části iluzivní stěny oranžerie v areálu zámku Dobříš

    investor: Ing. Jerome Colloredo – Mannsfeld
    kontaktní osoba ředitel zámku p. Krejcárek
    vedoucí projektu: Ing. arch. Libor Sommer

  2. Restaurování a oprava vnějšího pláště, úsek 5B, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

      Objednatel: Gema Art Group a.s.

 

    V roce 2012 jsme restaurovali

  1. Dvě Sousoší sv. Judy Tadeáše a sv. Jana Nepomuckého v Jakubské ul., v Kutné Hoře

         investor:  Město Kutná Hora

   2. Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří  III. etapa, dokončení

            barok : 1694 - 98
           investor: Město Klášterec nad Ohří, zást.  pan Petr Knap
 
    
    3. Restaurování kamenného štítu levého rizalitu Kartuziánského kláštera   ve  Valdicích
         
             investor :  Vězeňská správa ČR
 

      V letech 2013  - 2015 

Restaurování sochařských děl a kamenné architektury NKP  Hospitalu v Kuksu

Jednalo se generální rekonstrukci areálu Hospitalu s názvem " Kuks - Granátové jablko: Kuks- realizace obnovy"  Jako hlavní restaurátor jsem zajišťoval a fyzicky se podílel na restaurování Kostela Nejsvětější Trojice a dalších sochařských děl v areálu, ve spolupráci s restaurátory O. Noskem a R. Tikalem.

barok : 1710 - 1736

generální dodavatel .  Sdružení Hochtief a.s.  a Gema Art Group a.s.

 

​     V roce 2016

Restaurování a tvarová rekonstrukce Sousoší Korunovace P. Marie

Místo : Starý Rokytník u Trutnova

barok

investor : Městský úřad Trutnov 

--------------------------------------------------------------------------------

 Rozsáhlejší práce restaurátorské, sochařské i řemeslného charakteru od roku 2003 do současnosti, jsem realizoval ve spolupráci se stálým týmem odborných spolupracovníků : Ing. Oldřichem Hnětynkou, Ak. sochařkou Ninou Jindřichovou, panem Davidem Seidlem a panem Eduardem Borisem, restaurátorem Danielem Bartošem. Na NKP Hospital Kuks jsem pracoval s O. Noskem a R. Tikalem.
 

  Účast v odborných komisích a profesních spolcích:

 

V letech 1994 – 1999 činnost v odborné komisi pro restaurování a konzervaci památek Ministerstva kultury ČR.

 Od roku 2006 činnost v Umělecké radě Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli.

 Od roku 1992 člen Asociace restaurátorů